Adatkezelési tájékoztató

 1. Általános információk

Bevezetés

Köszönjük, hogy meglátogatta weboldalunkat. Az Ön által megadott adatok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy kiemelkedő szolgáltatást tudjunk nyújtani. Rendkívül fontos az olvasóink bizalma, ezért a felhasználók adatainak védelmére nagy figyelmet fordítunk. Az adatvédelmi nyilatkozat célja tájékoztatást nyújtani a személyes adatok kezeléséről, valamint az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) által előírt információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) által biztosított jogokról. A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén. Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Adatkezelő

Ragács András
2120 Dunakeszi, Barátság útja 6
gameteve[kukac]gmail[pont]com

 1. A személyes adatok kezelése weboldalunk felkeresése során

Weboldalunk meglátogatása a használt eszköztől függetlenül (például számítógép vagy mobiltelefon) naplóadatok formájában rögzítésre kerül. Az eszközhöz tartozó IP-cím, a látogatás dátuma és ideje, böngészőjének típusa és operációs rendszere, valamint a felkeresett oldalak kerülnek feljegyzésre. Az adatokat a magazinunk adatbiztonsága, valamint a szolgáltatásaink optimalizálása és javítása érdekében gyűjtjük. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, valamint az Info tv. 6. § (1) bekezdés b) biztosítja. Jogos érdekünk, hogy óvjuk weboldalunkat és javítsuk szolgáltatásainkat.

Minden egyéb adatkezelés – az anonim formában történő, statisztikai célú adatkezelés kivételével – kizárólag az itt foglalt adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően történik. Ezen túlmenően kizárólag akkor történik személyes adatok tárolása, ha azokat Ön önkéntesen, például regisztráció, felmérés, online jelentkezés részeként vagy szerződés teljesítése céljából bocsátja rendelkezésünkre. A regisztrációhoz vagy egyéb szolgáltatásokhoz történő bejelentkezéskor kódoltak, vagyis illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek az adatok.

Sütik és nyomon követés

Annak érdekében, hogy lehetővé tegyünk bizonyos funkciók használatát, úgynevezett „sütiket” használunk különböző oldalakon. Egyes ún. ideiglenes sütik törlődnek a böngészés befejeztével, illetve a böngésző bezárásával, más sütik állandóak, lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjék az Ön böngészőjét a következő látogatás alkalmával. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem fogadja el a sütiket, weboldalunk használhatósága korlátozott lehet. A sütikkel kapcsolatos adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Adatkezelés jogalapja jogos érdek – az Adatkezelő jogos érdeke a szolgáltatásainak optimalizálása és monitorozása. Az érintettek köre minden weboldalt látogató személy.

Nemzeti Adatvédelmi hatóság: https://naih.hu/

Linkek közösségi média szolgáltatókhoz / közösségi média böngésző bővítményekhez

Weblapunk az alábbi közösségi hálózatokhoz (a továbbiakban: „közösségi hálózatok”) tartozó beépülő böngésző bővítményeket használja:

Google, LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Facebook (üzemeltető: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

Twitter (üzemeltető: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)

Pinterest (üzemeltető: Pinterest Inc. Cold Brew Lab, Palo Alto, California)

Az Ön adatainak védelme érdekében az adatok a közösségi böngésző-bővítményeken keresztül az adott közösségi hálózat szolgáltatójához történő átvitelére kizárólag akkor kerülhessen sor, ha Ön a közösségi böngésző-bővítményeket előzőleg aktiválta. Amennyiben a bővítmények nincsenek aktiválva, azok nem lépnek kapcsolatba a Facebook vagy más közösségi hálózat-üzemeltetők szervereivel. Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdés a) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja.

Weboldalunk a Facebookra, a Twitterre, a Pinterestre és voice-chat alkalmazásokra irányító egyszerű linkeket is tartalmaz. Ilyen esetben kizárólag akkor kerül sor adatok továbbítására az említett közösségi média-üzemeltetőkhöz, amikor Ön az adott szolgáltató ikonjára kattint. Amikor Ön rákattint az adott ikonra, az adott közösségi média-üzemeltető oldala felugró ablak formájában nyílik meg. Ezeken az oldalakon Ön az adott közösségi média-üzemeltető szabályzatának megfelelően tehet közzé információkat.

Személyes adatokra vonatkozó előírások

A személyes adatok megadása nem kötelező, tehát Ön nem köteles a személyes adatait megosztani cégünkkel, és ilyen adatszolgáltatásra törvényes vagy szerződéses előírás sem kötelez. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy nem adja meg a személyes adatait, ez semmiféle következménnyel nem jár az Ön részére azon kívül, hogy nem tudja igénybe venni a szolgáltatásainkat. A weblapunkon megadott személyes adatokat szerződéses kapcsolat esetén a lejárattól számított két évig őrizzük meg, kivéve ha Ön kérvényezi annak azonnali eltávolítását az adatbázisunkból.

 1. Felhasználói jogok

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében Önt megillető jogokat, a megadott elérhetőségek valamelyikén bármikor megteheti. Felhasználóinkat a következő jogok illetik meg:

 • Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),
 • Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),
 • A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),
 • Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR18. cikk),
 • Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),
 • Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),
 • Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás az ÁAR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).